Газови кондензни котли, 1.9 до 105 (420) kW

Природният газ става все по-популярен. Съвременните газови уреди са с високо ниво на сигурност, всеки уред подлежи на строга европейска стандартизация и има система за самодиагностика. Природният газ е най-екологичния измежду фосилните горива. Ако не сте свързани към газоразпределителната мрежа? Няма проблем: предлагаме алтернатива на уредите с пропан-бутан.

Модерните газови кондензни котли са високоефективни и осигуряват топлина и комфорт. Кондензната техника на газ е много икономична и изгодна, благодарение на ниските инвестиционни разходи и много високия коефициент на ефективност. Със соларна инсталация може ефективно да допълните Вашата отоплителна система и допълнително да спестите енергия.  По този начин Вие имате сигурно и икономично решение за бъдещето.