Уважаеми клиенти,

Безопасността, здравето и сигурността на всички нас е от първостепенно значение.
Предвид развиващата се ситуация с разпространението на COVID-19 (коронавирус) и препоръките на кризисния щаб, продължаваме да работим от дома. Всички Ваши запитвания и въпроси може да ни отправяте по телефона или на мейл. Ние подкрепяме усилията на община Бургас за ограничаване развитието на COVID-19, направете го и Вие!
Останете си вкъщи!

Термопомпи

Термопомпите представляват  машини за преобразуване на топлинна енергия.

Използват безплатна природна термоенергия акумулирана в почвата или въздуха, като я извличат и “преобразуват” в полезна за човека топлина или за охлаждане.

За допълване на нискотемпературната инсталация се монтира газов или друг вид котел