Термопомпи

Термопомпите представляват  машини за преобразуване на топлинна енергия.

Използват безплатна природна термоенергия акумулирана в почвата или въздуха, като я извличат и “преобразуват” в полезна за човека топлина или за охлаждане.

За допълване на нискотемпературната инсталация се монтира газов или друг вид котел