УСЛУГИ

Битова и промишлена газификация

Цялостен инженеринг

Пълен инженеринг включващ проектиране, доставка и монтаж на високо качествени продукти от немски, български и италиански производители

Изграждане на инсталации и сервиз

Изграждане на газова, отоплителна и слънчева инсталация, подово отопление, гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване

Технически консултации

Технически консултации, оформяне и придвижване на проектна и изпълнителска документация

Доставка и монтаж оборудване

Консултации за кредит Енергийна ефективност

Консултации и подготвяне на документи за кандидатстване за кредит Енергийна ефективност и проект „Дезире“, предоставящи ползване на безвъзмездна помощ в размер на 20% от направените разходи.