Апартамент в гр. Сливен

Термопомпена система

  • 2 бр. термопомпи VITOCAL 200 – S, свързани в каскада с общо интернет управление VITOTRONIC 200
  • бойлер OEG 300 л. със серпантина за термопомпа.